Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Dokumentation SKL PISA 2015 |

Missiv 1 och 5 ” Lärarkompetens och lärarsamarbete”

Missiv 1 handlade om ”Lärarkompetens och lärarsamverkan”

Ni kan klicka på Lärarkompetens och lärarsamarbete Karlshamns kommun sept 2013 för att läsa det.

Om du vill ta del av samtliga deltagande kommuners missiv,klicka här.

 

Missiv 5 handlade åter igen om ”Lärarkompetens och lärarsamarbete”.

Det skulle följa upp vad som hänt under det gångna året i kommunen och blicka framåt vad som skulle utvecklas.

Ni kan klicka på Lärarkompetens och lärarsamarbete (2) Karlshamns kommun okt 2014 för att läsa det.

 

 

Missiv 2 och 6 ”Systematisk uppföljning och återkoppling”

Missiv 2 handlade om ”Systematisk uppföljning och återkoppling”

Ni kan klicka på Systematisk uppföljning och återkoppling Karlshamns kommun nov 2013 för att läsa det.

Om du vill ta del av samtliga deltagande kommuners missiv, klicka här.

 

Missiv 6 handlade åter igen om  ”Systematisk uppföljning och återkoppling”.

Det skulle följa upp vad som hänt under det gångna året i kommunen och blicka framåt vad som skulle utvecklas.

Ni kan klicka på Systematisk uppföljning och återkoppling (2) Katrlshamns kommun dec 2014 för att läsa det.

 

 

Missiv 3 och 7 ” Elever i behov av stöd”

Missiv 3 handlade om ”Elever i behov av stöd”

Ni kan klicka på Elever i behov av stöd Karlshamns kommun feb 2014 för att läsa det.

Om du vill ta del av samtliga deltagande kommuners missiv, klicka här.

Här kan du ladda ner Karlshamns kommuns handlingplan för elever med fallenhetElever med fallenhet i matematik jan14

 

Handlingsplan för särbegåvade elever 2014

En handlingsplan för särbegåvade elever har tagits fram i ett samarbete mellan Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, 

Sollentuna, Uppsala, Umeå och SKL.

Här kan du hämta den:Handlingsplan särbegåvade elever

 

Missiv 7 handlade åter igen om  ”Elever i behov av stöd”.

Det skulle följa upp vad som hänt under det gångna året i kommunen och blicka framåt vad som skulle utvecklas.

Ni kan klicka på Karlshamns kommun- Elever i behov av stöd (2)- feb 2015 (1) för att läsa det.

 Vi fick även ta del av Eva Pettersson och Linda Mattsson arbete med ”Mattetalanger”. Följ deras arbete här.

 

Missiv 4 ” Höga förväntningar” och ”Arbetet på hemmaplan”

Missiv 4 handlade om ”Höga förväntningar” och ”Arbetet på hemmaplan”.

Ni kan klicka på Höga förväntningar Karlshamns kommun april 2014  eller Arbetet på hemmaplan Karlshamns kommun april 2014 (1) för att läsa det.

Om du vill ta del av samtliga deltagande kommuners missiv, klicka här.

 

 

Missiv 8 handlade åter igen om  ”Höga förväntningar” och ”Arbetet på hemmaplan”.

Det skulle följa upp vad som hänt under det gångna året i kommunen och blicka framåt vad som skulle utvecklas.

Ni kan klicka på Karlshamns kommun- Höga förväntningar(2)- maj 2015 (2)  och Karlshamns kommun- Arbetet på hemmaplan (2)-maj 2015 för att läsa dem.

 

 

Operativa mål Karlshamns kommun 2014

Om du vill ta del av Karlshamns kommuns operativa mål, klicka på Operativa mål Karlshamns kommun 2014 .

 Om du vill ta del av samtliga deltagande kommuners operativa mål, klicka här.

 

Föreläsning av Matthias Holmesson  ”Analys- lär dig mer om kunskapsresultat”

Här finns Matthias presentation från studiedagen den 10/3 -14.

För F-6: utb-studiedagen-2014-03-10_16

För 7-9: utb-studiedagen-2014-03-10_79

 

Läsårsutvärdering

Ta del av Karlshamns utvärderingsfrågor av nationella prov och matematikundervisning.

Analys np allmänt + matte