Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Forskning om NO-undervisning | Noteknik

Forskning om NO-undervisning

 

På Skolportens hemsida kan du ta del av avhandlingar i de flesta skolrelaterade ämnen. Här finner du även intrevjuer som kan vara intressanta att ta del av.

Vill du läsa intervjuer med forskare och avhandlingar finns här några tips tagna från Skolportens hemsida.

Därför lyckas inte alla elever i NO

En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik

Barns meningsskapande i naturvetenskap

Undersökande arbetssätt i NO