Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
april | 2013 | Noteknik

Månadsarkiv: april 2013

Kreativumpriset 2013

Ta chansen!

Nominera någon till Kreativumpriset!

kreativumpriset2013

kreativum

Energi på Kreativum

Du har väl inte missat att Kreativum erbjuder ett gratis temabesök till årskurs 4-6, 7-9 och gymnasiet?

kreativum

Interaktiv och pedagogisk energiutställning på Kreativum: Bli ett energigeni!
Vad är energi? Vilka är för- och nackdelarna med olika energikällor? Hur kommer energin hem till dig? Hur kan du spara energi?
Eleverna får chansen att lära sig mer om energi och miljö genom att känna, experimentera och själva fundera över hur vi kan lösa framtidens energibehov, genom praktiska övningar, spel och experiment. Utställningen är baserad på innehållet i LGR 11 och besöket handleds av guider som förklarar sammanhang och engagerar eleverna. För klasser i åk 7-9 och gymnasiet ingår även ett studiebesök på Karlshamnsverket.
Utställningen är ett samarbete mellan E.ON och Kreativum och har som syfte att öka kunskapen och intresset för energi, klimat och hållbar utveckling hos barn och unga. Utställningen var mycket omtyckt under 2012 och återkommer nu under våren 2013. En nyhet för i år är att energiutställningen flyttats till Kreativum. Grupper från åk 7-9 plus gymnasiet erbjuds busstransport från Kreativum till Karlshamnsverket och tillbaka till skolan/Karlshamns resecentrum.
Målgrupper: Åk 4-6, 7-9 och gymnasiet
Bokningsbara tider: måndag-fredag 8/4 – 14/6 2013, för- respektive eftermiddag
Plats: Kreativum (plus Karlshamnsverket för åk 7-9 plus gymnasiet)
Kostnad: Gratis
För bokning: Helena Andersson helena.andersson@kreativum.se tel. 0454-303376

Formativ bedömning

På sidan Pedagog Stockholm kan du ofta hitta intressanta inlägg. I dagen tips på inlägg riktas fokus mot 7-9.

I inlägget Formativ bedömning och provfri undervisning kan du lyssna till Tommy Lucassi och följa med honom på en lektion i teknik.

Tommy pratar om bedömningens kraft och nyttan av all återkoppling som kommer ut ur arbetsättet. – Att öppna upp bedömningsprocessen ger så mycket tillbaka. Främst till eleverna men samtidigt också till mig.

Läs också om hans arbete på bloggen: Provfri undervisning – formativ bedömning i praktiken

 

Teknik i förskolan

IMG_9718

På UR Kunskapskanalen finns en temasida om Teknik i förskolan. Du kan lyssna till Eva Björkholm, KTH och du får tips på UR:s program för de mindre barnen.

Bloggen Förskoleburken riktar sig till både pedagoger och föräldrar. Här finns förslag på litteratur och tips på enkla experiment. Vad sägs om tips på enkla legobilar!?!

Naturligtvisa barn är an annan spännande blogg om att arbeta i förskolan och se möjligheterna till teknik!

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan heter ett lättläst dokument från Höganäs kommun, avdelningen Mästerkatten. De beskriver enkelt sitt arbete tillsammans med barnen.

Periodiska systemet med Laga Gaga… och Hans Persson

Ibland behöver man en ny infallsvinkel på sin undervisning!

 

Har du sett klippet om periodiska systemet tillsammans med Hans Persson och Lady Gaga.

Mönster och Algebra

2013-04-09 16.26.31     2013-04-09 16.40.46

Dagens NTA utbildning var matematiktemat Mönster och Algebra.

Att se mönster och samband är spännande. Förmågorna är de samma som i NO-ämnena och det är spännande att resonera med andra pedagoger!

2013-04-09 16.02.07      2013-04-09 15.58.46

Att undervisa i Energi och hållbar utveckling på högstadiet

På UR Play finns en serie program som heter Samtiden med underrubriken Luft tar också plats – NO i skolan. I 8 olika avsnitt kan du möta pedagoger som har fått Ingvar Lindkvist-priset och inspireras av deras ideér.

Se gärna på filmen som heter just ”Att undervisa i energi och hållbar utveckling”. I filmen får du lyssna till Pia Larsson, lärare i Nacka, som har varit med och utvecklat NTA temat Energi och hållbar utveckling.

 

Energi och hållbar utv       nta_logo

NTA; Mönster och algebra

nta_logo

 

Tisdagen 9 april är det dags för det andra utbildningstillfället i NTA; Mönster och algebra.

Utbildningen hålls på Kreativum mellan 14:00 – 18:30.

2013-01-22 17.45.34    2013-01-22 15.58.05