Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Energi på Kreativum | Noteknik

Energi på Kreativum

Du har väl inte missat att Kreativum erbjuder ett gratis temabesök till årskurs 4-6, 7-9 och gymnasiet?

kreativum

Interaktiv och pedagogisk energiutställning på Kreativum: Bli ett energigeni!
Vad är energi? Vilka är för- och nackdelarna med olika energikällor? Hur kommer energin hem till dig? Hur kan du spara energi?
Eleverna får chansen att lära sig mer om energi och miljö genom att känna, experimentera och själva fundera över hur vi kan lösa framtidens energibehov, genom praktiska övningar, spel och experiment. Utställningen är baserad på innehållet i LGR 11 och besöket handleds av guider som förklarar sammanhang och engagerar eleverna. För klasser i åk 7-9 och gymnasiet ingår även ett studiebesök på Karlshamnsverket.
Utställningen är ett samarbete mellan E.ON och Kreativum och har som syfte att öka kunskapen och intresset för energi, klimat och hållbar utveckling hos barn och unga. Utställningen var mycket omtyckt under 2012 och återkommer nu under våren 2013. En nyhet för i år är att energiutställningen flyttats till Kreativum. Grupper från åk 7-9 plus gymnasiet erbjuds busstransport från Kreativum till Karlshamnsverket och tillbaka till skolan/Karlshamns resecentrum.
Målgrupper: Åk 4-6, 7-9 och gymnasiet
Bokningsbara tider: måndag-fredag 8/4 – 14/6 2013, för- respektive eftermiddag
Plats: Kreativum (plus Karlshamnsverket för åk 7-9 plus gymnasiet)
Kostnad: Gratis
För bokning: Helena Andersson helena.andersson@kreativum.se tel. 0454-303376