Formativ bedömning

På sidan Pedagog Stockholm kan du ofta hitta intressanta inlägg. I dagen tips på inlägg riktas fokus mot 7-9.

I inlägget Formativ bedömning och provfri undervisning kan du lyssna till Tommy Lucassi och följa med honom på en lektion i teknik.

Tommy pratar om bedömningens kraft och nyttan av all återkoppling som kommer ut ur arbetsättet. – Att öppna upp bedömningsprocessen ger så mycket tillbaka. Främst till eleverna men samtidigt också till mig.

Läs också om hans arbete på bloggen: Provfri undervisning – formativ bedömning i praktiken