Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Formativ bedömning | Noteknik

Formativ bedömning

På sidan Pedagog Stockholm kan du ofta hitta intressanta inlägg. I dagen tips på inlägg riktas fokus mot 7-9.

I inlägget Formativ bedömning och provfri undervisning kan du lyssna till Tommy Lucassi och följa med honom på en lektion i teknik.

Tommy pratar om bedömningens kraft och nyttan av all återkoppling som kommer ut ur arbetsättet. – Att öppna upp bedömningsprocessen ger så mycket tillbaka. Främst till eleverna men samtidigt också till mig.

Läs också om hans arbete på bloggen: Provfri undervisning – formativ bedömning i praktiken