Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Tack! | Noteknik

Tack!

Tack till alla er som besvarat enkäter kring NTA.

Era synpunkter är oerhört värdefulla för vårt fortsatta arbete!

nta_logo

 

 

En enkät har skickats ut till alla som gått temautbilningen LUFT för förskolan. Syftet med enkäten var främst att ta reda på hur lådorna använts ute i verksamheten och vilka behov och önskemål om fortsatt stöd som finns. Det är oerhört glädjande att läsa alla svar. Under en träff till hösten kommer berörda att få möjlighet att samlas för att diskutera enkätens utfall och andra frågor kring NTA.

En annan enkät har riktats mot F-6 och dem som gått utbildningar inom NTA och arbetat med olika temalådor. Det är kul att läsa positiva kommentarer men lika spännande att läsa om brister eller problem ni stött på. Det är viktigt med era kommentarer för att kunna förbättra arbetet ytterligare framöver. Resultatet från enkäten använder vi nu i vårt underlag för att söka medel för fortsatt arbete med NTA.

Tack!