Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Stöd från skolverket | Noteknik

Stöd från skolverket

logoSkolverkethar uppdaterat sin sida kring naturvetenskap och teknik. Tanken är att stödmaterialet på hemsidan succesivt ska utvidgas och nu har mycket nytt lagts ut.  Sidorna är väl värda besök!

Stöd för undervisning finns nu för förskolan där det finns fem olika underrubriker;

Balans

Ta loss, sätta fast och sammanfoga

Lutande plan

Ljud

Rymdrummet

 

För grundskolan finns stöd för de olika ämnena biologi,fysik, kemi och teknik med underrubriker för åk 1-3, åk 4-6 och åk 7-9. Under respektive ämne och åldersgrupp finns förslag på frågeställningar och arbetsuppgifter och på specifika metoder för att utveckla förmågor, exempel på provuppgifter från nationella prov med bedömningsstöd etc.