Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
NTA och teknik – utveckling av nya teman | Noteknik

NTA och teknik – utveckling av nya teman

nta_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Lindblom, Korpadalsskolan, berättar:

 

I slutet av vårterminen fick jag förmånen att få vara med och testa utkastet till en kommande NTA-låda med min klass. Vi var totalt elva utprovare, utspridda över landet och från olika årskurser på lågstadiet. Lådan inriktade sig på teknik för åk 1-3 och behandlade områdena ”hålla ihop”, ”skydda”, ”vågrätt och lodrätt” och ”hjälpmedel”. Mycket av det centrala innehållet togs upp i de olika uppgifterna och flera av de ämnesspecifika förmågorna behandlades, såsom:

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Efter varje delmoment som jag provade med min etta, lämnade jag synpunkter om momentets upplägg, hur vi utformade lektionerna i klassen, hur barnen dokumenterade och tips på förbättringar. Med hjälp av allas våra synpunkter ska detta nu skrivas ihop till en lärarhandledning för den nya NTA-lådan.

Det var ett intensivt, men väldigt stimulerande, spännande och roligt uppdrag som mina ettor uppskattade mycket! Nu väntar vi med spänning på det färdiga materialet.

/Monica Lindblom

 

Teknikfoto