Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Inspirationsdagar för lärare | Noteknik

Inspirationsdagar för lärare

Inbjudan till inspirationsdagar för lärare
Kungl. Vetenskapsakademien och Skolverket fortsätter att anordna inspirationsdagar och precis som tidigare är deltagandet avgiftsfritt. Genom att sprida arrangemangen över landet, hoppas vi att så många som möjligt – sett över tid – ska kunna  delta utan att resa alltför långt. Så här ser höstens program ut:

 

 • 12 nov – Östersjön – ett hotat innanhav – Karlshamn (Sista anmälningsdag 3 nov)
  (i samarbete med Kreativum Science Center)

 

 • 18 nov – Mikroorganismer i vår närmiljö – Skövde (Sista anmälningsdag 10 nov)
  (i samarbete med Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde)

 

 • 19 nov – Den mänskliga världens matematik – Jönköping (Sista anmälningsdag 10 nov)
  (i samarbete med Högskolan för Lärande och Kommunikation, Högskolan i Jönköping)

 

 • 26 nov – Utmaningar och möjligheter inom medicinsk forskning – Lund (Sista anmälningsdag 17 nov)
  (i samarbete med Science for Life Laboratory vid Uppsala universitet, Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet och FoU Skola, Kommunförbundet Skåne)

 

 • 2 dec – Energi – Sundsvall (Sista anmälningsdag 21 nov)
  (i samarbete med Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, vid Mittuniversitetet)

 

 • 3 dec – Livets molekyler och mekanismer – Örebro (Sista anmälningsdag 21 nov)
  (i samarbete med RUC – Regionalt utvecklingscentrum vid Örebro universitet)

 

Vi vänder oss till såväl gymnasielärare som högstadielärare och till rektorer, och givetvis är även deltagare från andra regioner än den där inspirationsdagen äger rum lika välkomna.

 

Höstens första inspirationsdag handlar om Östersjön – ett hotat innanhav. Se bifogad temabeskrivning. Missa inte detta tillfälle att träffa framstående forskare och aktualisera Dina kunskaper.

Inspirationsdagen om Östersjön – ett hotat innanhav arrangeras i samarbete med Kreativum Science Center. Programmet för den 12 november bifogas. Deltagandet är som sagt gratis och vi bjuder på lunch och kaffe, men bindande anmälan fordras. Vi vill ha Din anmälan senast den 3 november.

 

Du hittar, efterhand som de blir klara, temabeskrivningar och program för de olika inspirationsdagarna på

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/2.8078/inspirationsdagar-for-larare-hosten-2014-1.224249

där Du också anmäler Dig.