Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
maj | 2015 | Noteknik

Månadsarkiv: maj 2015

Ögonblick av lärande

 

Från frö till planta!

 

Vi har under våren arbetat med bondgården. Vi har bland annat arbetat med vad bonden odlar och vad som behövs för att det ska växa bra.

I samband med det ville vi att barnen skulle få plantera något själva för att få uppleva hur det känns när man planterar något som sedan börjar växa. De fick ta med mjölkkartonger som de har gjort fina. Vi hällde i planteringsjord och de fick så varsitt tomatfrö. De har vattnat dem och sett till att de har fått sol i våra fönster.

Några frön har tagit sig, men inte alla. Vi vuxna har planterat några extra så att alla får varsin med sig hem. Att inte alla frön börjat gro har skapat bra diskussioner om vad det kan bero på.

Vilken lycka att få se att något man själv planterat börjat gro och att det blir något man får med sig hem och som ger något man kan äta!

IMG_0003 IMG_0004 IMG_0002 IMG_0007 IMG_0008IMG_0005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från åk 1 på Bodestorpsskolan , Paula, Åsa och Johanna

Ögonblick av lärande

Åk3 på Möllegårdens skola har avslutat NO/tekniken för i år och vi hade en heldag då vi skapade olika konstruktioner kring luftmotstånd. Eleverna följde instruktioner och gjorde egna förbättringar samtidigt som de hjälpte varandra att lösa de problem som stöttes på under konstruktionen. En lyckad och glädjerik dag!

Mvh åk3 på Möllegårdens skola.
IMG_1096 (1) IMG_1097
 IMG_1098

Fina priser

Fina priser väntar på er som delat med er av era ögonblick av lärande.

Idag är sista dagen för att skicka in ett bidrag och sedan lottas dessa fina priser ut bland er som deltagit.

 

20150527_211745

Litteraturtips

BEDÖMNING FÖR LÄRANDE I NO-KLASSRUMMET- SCIENCE INSIDE THE BLACK BOX

Författare: Paul Black och Christine Harrison

Förlag: Liber

ISBN: 978-91-47-11469-6

Den här boken ger stöd för att utveckla lärande och undervisning i de naturvetenskapliga ämnena med hjälp av formativ bedömning eller bedömning för lärande. Boken beskriver hur du som NO-lärare kan arbeta med formativ bedömning med elever framför allt i åk 6-9. Många av exemplen kan dock anpassas så att de blir användbara i andra ämnen och för yngre elever.

Bedömning för lärande i NO-klassrummet innebär att:
– vägleda elever i samtal om tankar och idéer i NO.
– genomföra utmanade aktiviteter som uppmuntrar eleverna att prata om och reflektera över sina tankar.
– läraren ökar sin medvetenhet om vilken funktion olika frågor har i klassrummet.
– elevernas delaktighet i klassrumsdiskussioner ökar.
– eleven själv måste vara aktiv i lärandeprocessen.
– läraren gör professionella bedömningar av vad som är nästa steg i lärandet.
– feedback är den aktivitet som stödjer lärande.

Författarna Paul Black och Christine Harrison berättar i korthet om olika strategier som fungerat för NO-lärare på sex högstadieskolor utanför London. De berättar också om hur dessa lärare effektivt använt sig av framåtsyftande återkoppling och andra strategier som påverkar elevers lärande i det dagliga arbetet i klassrummet.

4711469_Black_omslag.indd

NTA Matens Kemi

20150526_155622 20150526_160813

 

 

 

 

 

 

 

Idag har vi haft NTA temautbildning i Matens Kemi.

Det var första gången i vår kommun. Spännande!

20150526_160929
20150526_160641
20150526_160940

 

Ögonblick av lärande

Hej.

Vi vill ge några exempel på hur vi arbetar med vatten. Vi vill göra barnen medvetna om hur de kan leka med vattnet på ett mer hållbart sätt. Genom att de konstruerar vattenbanor med olika material lär vi de detta. Barnen har varit med i sin egen läroprocess genom att delge varandra sina tankar och idéer samt gjort egna ritningar. Dessa har vi sedan utgått ifrån när vi har konstruerat. Till hjälp har vi haft ett varierat material ex petflaskor, trattar, kabelrör och slang. De tekniska hjälpmedel vi använt är ex sax, såg, silvertejp och stripes. Barnen har varit indelade i 3 olika grupper med ca 4 barn i varje grupp. Åldern på barnen har varit 3-6år. Vårt syfte är att barnen ska uppmuntras att återanvända vattnet, och på så sätt lära sig hur ett kretslopp fungerar.

Mvh Prästslättens förskola Camilla och Theres

image image (1) image (2) image (3) image (4)

Planerar du inför nästa läsår?

nta_logo

 

 

 

 

 

Hej,

om du som pedagog F-6 sitter och planerar inför nästa läsår så passa redan nu på att boka NTA-lådor.

Du hittar bokningslänkarna här:

Boka NTA- låda höstterminen 2015

Boka NTA- låda vårterminen 2016

Utbildningar och träffar

 

Sista chansen att nominera till årets Kreativumpris

Känner du en duktig pedagog? Alla kan nominera till Kreativum-priset!!

Varje år delar Kreativum ut Kreativumpriset den 28 maj, till en pedagog som inspirerat sina elever inom naturvetenskap, teknik och entreprenörskap.

Skicka din nominering till:
kicki.fransson@kreativum.se

Vi premierar med 5 000 kr att spendera på Kreativum, samt ett vandringspris!

 

Förra året var det Monica Lindblom som prisades.

Pris_4

Ögonblick av lärande

Hej

Vi håller just nu på med temat Fjärilars liv och barnen är så engagerade och intresserade. Vi valde att göra egna hus till de blivande fjärilarna och barnen fick “bordsvis” bygga ett hus (hotell på ett av borden) till dem. De skulle dessutom använda sig av någon teknisk lösning i husbyggena. Alla barn började med att leta efter tekniska lösningar både hemma och i skolan. De upptäckte allt från gångjärn till hur sophinken med lock och pedal på toaletten fungerar. De använde sina nyfunna insikter i husbyggena och vi fick både lås på dörrar, fungerande merkiser (med hjälp av både gångjärn och egentillverkade skruvar), postlådor som kunde öppnas, hissbara dekorationer inne i husen och en sol som vandrade från öst till väst på taket av ett hus. Nu upplever vi ögonblick efter ögonblick när barnen ser teknik överallt i sin omgivning =)

 

Hälsningar från klass 2B på Hästarydskolan i Mörrum

bild bild (1) bild (6) bild (5)
bild (3)
bild (2) bild (12) bild (11) bild (10) bild (9) bild (7)

 

 

Ögonblick av lärande

Vi har under en tid arbetat med tekniska system här på Tornets förskola. Frågan vi ställde oss var: Varifrån kommer frukten? Den  finns ju bara där i vår kyl på förskolan! Men hur tar den sig hit? Här fick vi se att den tar en lång väg hit och det är mycket som ska fungera för att vi ska få frukt på förskolan. Kylar, lastbilar, båtar, flygplan, människor, elektricitet, bensin ja listan kan göras lång. Vad händer om en lastbil går sönder eller om någon blir sjuk? -Då får vi ingen frukt!, – Man får laga den! -Kanske någon annan kan köra!
Ja många diskussioner om problemlösningar har vi mött på vägen och numera vet vi att frukten inte bara finns där i kylen!
Mvh Tornets förskola
IMG_1083
IMG_1085
IMG_1087
IMG_1090