Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Ögonblick av lärande | Noteknik

Ögonblick av lärande

Hej.

Vi vill ge några exempel på hur vi arbetar med vatten. Vi vill göra barnen medvetna om hur de kan leka med vattnet på ett mer hållbart sätt. Genom att de konstruerar vattenbanor med olika material lär vi de detta. Barnen har varit med i sin egen läroprocess genom att delge varandra sina tankar och idéer samt gjort egna ritningar. Dessa har vi sedan utgått ifrån när vi har konstruerat. Till hjälp har vi haft ett varierat material ex petflaskor, trattar, kabelrör och slang. De tekniska hjälpmedel vi använt är ex sax, såg, silvertejp och stripes. Barnen har varit indelade i 3 olika grupper med ca 4 barn i varje grupp. Åldern på barnen har varit 3-6år. Vårt syfte är att barnen ska uppmuntras att återanvända vattnet, och på så sätt lära sig hur ett kretslopp fungerar.

Mvh Prästslättens förskola Camilla och Theres

image image (1) image (2) image (3) image (4)