Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
Litteraturtips | Noteknik

Litteraturtips

BEDÖMNING FÖR LÄRANDE I NO-KLASSRUMMET- SCIENCE INSIDE THE BLACK BOX

Författare: Paul Black och Christine Harrison

Förlag: Liber

ISBN: 978-91-47-11469-6

Den här boken ger stöd för att utveckla lärande och undervisning i de naturvetenskapliga ämnena med hjälp av formativ bedömning eller bedömning för lärande. Boken beskriver hur du som NO-lärare kan arbeta med formativ bedömning med elever framför allt i åk 6-9. Många av exemplen kan dock anpassas så att de blir användbara i andra ämnen och för yngre elever.

Bedömning för lärande i NO-klassrummet innebär att:
– vägleda elever i samtal om tankar och idéer i NO.
– genomföra utmanade aktiviteter som uppmuntrar eleverna att prata om och reflektera över sina tankar.
– läraren ökar sin medvetenhet om vilken funktion olika frågor har i klassrummet.
– elevernas delaktighet i klassrumsdiskussioner ökar.
– eleven själv måste vara aktiv i lärandeprocessen.
– läraren gör professionella bedömningar av vad som är nästa steg i lärandet.
– feedback är den aktivitet som stödjer lärande.

Författarna Paul Black och Christine Harrison berättar i korthet om olika strategier som fungerat för NO-lärare på sex högstadieskolor utanför London. De berättar också om hur dessa lärare effektivt använt sig av framåtsyftande återkoppling och andra strategier som påverkar elevers lärande i det dagliga arbetet i klassrummet.

4711469_Black_omslag.indd