Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Ljus i förskolan | Noteknik

Ljus i förskolan

 Ljus i förskolan

År 2015 har av UNESCO utsetts till Ljusets år. över hela världen pågår olika aktiviteter som uppmärksammar vad ljus är, och hur ljus, synligt och osynligt, påverkar våra liv och används inom vetenskap, teknik och konst.

Svenska Fysikersamfundet utlyser nu, tillsammans med Nationellt resurscentrum för fysik, en tävling som premierar goda exempel på hur man kan arbeta med ljus som tema i förskolan. Det kan gälla att undersöka hur ögat uppfattar färger, hur stjärnljuset bildar mönster, hur vatten- och glasytor ändrar ljusets väg eller hur växterna vänder sig mot solljuset… Det mesta runt omkring oss handlar om ljus! Målet är att skapa en bank, tillgänglig för alla, med exempel som visar undersökande och skapande verksamheter där ljus och färg är den sammanhållande utgångspunkten.

Första pris: 10 000 kr till arbetslaget. Dessutom delar vi ut bl a böcker och experimentmaterial.

Posterutställning och prisutdelning äger rum under konferensen Naturvetenskap och teknik i förskolan som är förlagd till Högskolan i Borås den 14 – 15 oktober 2015. I juryn ingår Ann-Marie Pendrill, föreståndare för Nationellt Resurscentrum för fysik, och Susanne Klaar, lektor med inriktning mot förskoledidaktik vid högskolan i Borås.

Låt din förskola vara med och fira Ljusets år! Redovisa hur ni arbetat med ljus som tema och mejla en sammanfattning av vad ni gjort till ljusiforskolan@fysikersamfundet.se senast den 15 september.

Anne-Sofie Mårtensson
Ordförande i Svenska Fysikersamfundet

Länkar: