Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Natur och miljöpärmen | Noteknik

Natur och miljöpärmen

natur

Kära pedagoger,

Vi vill passa på att påminna om Natur & Miljöbokens årliga klasstävling för årskurs 4-6 som ska skickas till oss senast den 12 februari. I år handlar tävlingsuppgiften om att skapa en affisch som kommunicerar ”5 tips för en bättre värld”. Tipsen ska handla om hur vi bättre kan ta hand om vår natur och miljö. Rita, skriv och använd din fantasi.

GÖR SÅ HÄR: 
Använd papper i A4-format (bidragen scannas, läses av digitalt)
Skriv 5 tips tydligt
Illustrera – använd gärna mycket färg
Uppgiften kan göras enskilt, i grupp eller tillsammans hela klassen
(om klassen har flera individuella bidrag går det bra att skicka samtliga).

1:a pris           10 000 kronor (till en klass)
2:a pris           5 000 kronor (till två klasser)
3:e pris           1 000 kronor (till femton klasser)

Glöm inte att tipsen i affischen ska handla om hur världen kan bli bättre ur ett miljöperspektiv.
Bidragen (märkta med namn, klass, skola och kommun samt lärarens namn, telefonnummer och e-post).

Natur & Miljöboken
Klasstävling ”5 tips för en bättre värld”
112 27 Stockholm

Här kan du läsa mer om tävlingen och skriva ut tävlingsbeskrivningen!