Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Tepåseförsöket | Noteknik

Tepåseförsöket

Deltog dina elever i tepåseförsöket?

tepåse

Syftet var att undersöka hur jordens nedbrytningsförmåga ser ut runtom i landet och hur den kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Resultaten visar att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat.

Läs mer och ladda ner slutrapporten

Intressant och användbar läsning utlovas!