Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Inspirationsdag | Noteknik

Inspirationsdag

 

Jordens resurser
– en inspirations- och fortbildningsdag för lärare
i anslutning till Utställningen Unga Forskare

Vad händer på forskningsfronten inom olika naturvetenskapliga ämnen? Hur
kan du lägga upp arbetet och få stöd för att nå längre med gymnasiearbetet?
I samverkan mellan Kungl. Vetenskapsakademien, Utställningen Unga Forskare och
Kreativum Science Center anordnas en inspirations- och fortbildningsdag för lärare där
forskare berättar om det senaste inom forskningen på temat Jordens resurser. Unga
Forskare berättar även om en rad verktyg som syftar till att avlasta lärare och hjälpa elever
att åstadkomma bättre projektarbeten, känna ökad inspiration och motivation och nå eller
överträffa målen för gymnasiearbetet och de naturvetenskapliga och tekniska ämnena.
Inspirations- och fortbildningsdagen i Karlshamn arrangeras i samband med semifinalen av
Utställningen Unga Forskare. Deltagandet är avgiftsfritt och vi bjuder på kaffe och lunch.

Datum: Torsdag 1 mars 2018 kl. 9.30–15:00
Plats: Kreativum Science Center, Karlshamn
Anmälan och program: www.kva.se/inspirationsdagkarlshamn
Utställningen Unga Forskare: www.ungaforskare.se/utställningen/karlshamn