Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Dags att anmäla din klass till Teknikåttan | Noteknik

Dags att anmäla din klass till Teknikåttan

Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att väcka intresset för de ämnena bland både flickor och pojkar, stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende. 2018 placerade sig Österslättsskolan på andra plats i riksfinalen, vilket vi självklart är stolta över. Nu är det dags att anmäla sig till 2019.

Teknikåttan kan även fungera som en resurs för lärare som undervisar i teknik och naturvetenskapliga ämnen i hela grundskolan.  Genom att utnyttja databasen Kunskapsnätet och använda sig av frågorna i undervisningen kan hela klassen arbeta med och fördjupa sig i de fenomen, eller den teknik, som frågorna handlar om.