Finn Upp

Kreativitet och uppfinningar i skolan?

Du har fortfarande möjlighet att anmäla din klass till Finn Upp Uppfinnartävling för åk 6-9.

Inspirationsmaterial och lärarhandledning erbjuds på hemsidan

Email:
Välj åldersgrupp: