Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
anettep | Noteknik

anettep

Elsajten-ett högstadiematerial från Svensk energi

Lär dina elever allt om el med Elsajten

Elsajten är ett digitalt läromedel som visar hur vår el produceras, distribueras och kommer till nytta, samt hur elsystemet förändras. Diskutera och labba utifrån uppdaterade fakta, och ge dina elever en möjlighet att känna på att vara energihjältar. Riktar sig till åk 7-9 och följer läroplanen.

www.svenskenergi.se/elsajten

 

Ny serie från UR om Nobelpristagare

Vägen till Nobelpriset- en ny serie från UR

Programmen är lämpliga för åk 7-9 och varar ca 18 min.

Lär känna åtta fortfarande aktiva Nobelpristagare på ett nytt sätt. Vi besöker Japan, USA, Danmark och Frankrike och Norge. Vi djupdyker i arkiv och research och hittar helt unikt och aldrig publicerat material. Hur har deras väg fram till Nobelpriset sett ut och vilka hinder har de mött? Hur lever deras upptäckter vidare och vad betyder de för oss idag?

Till serien

Program 1: Svante Arrhenius

Program 2: Marie Curie

Program 3: Robert Wilson och Arno Penzias

Program 4: Gertrud Elion

Program 5: Niels Bohr

Program 6-8 kommer inom kort (sänds på TV i dagarna)

Nytt program från UR för åk 7-9

Kroppsgranskarna för åk 7-9

Varje dag får vi olika budskap om vad som är hälsosamt och inte, men det är svårt att veta vad som ligger bakom rönen. Hur fungerar våra kroppar? Och hur påverkas de av hur vi lever? Programledare Stephan Yüceyatak söker svar på frågor om vår hälsa genom att träffa experter och forskare. I varje program tar våra två granskande läkarstudenter reda på hur kroppen fungerar genom att testa sina teorier på sig själva.

Se programmen från UR.

Det finns i nuläget 5 program om människokroppen:

  • Träning och slappande
  • När hormonerna tar över
  • Vad kostar det att inte sova?
  • Bakterierna tar över
  • Det oemotståndliga sockret

Programmen passar bra för åk 7-9. Det går även bra att klippa ut avsnitt i programmen som du vill visa t ex en förklaring för dina elever.

 

Tips från UR och Skolverket

Att föra en diskussion framåt- tips från Skolverket

Ett av Skolverkets kunskapskrav i fysik för årskurs 9 förklaras: ”I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.”

Programmet finns även på arabiska.

Här kan du få tips på hur man kan göra.

Litteraturtips

BEDÖMNING FÖR LÄRANDE I NO-KLASSRUMMET- SCIENCE INSIDE THE BLACK BOX

Författare: Paul Black och Christine Harrison

Förlag: Liber

ISBN: 978-91-47-11469-6

Den här boken ger stöd för att utveckla lärande och undervisning i de naturvetenskapliga ämnena med hjälp av formativ bedömning eller bedömning för lärande. Boken beskriver hur du som NO-lärare kan arbeta med formativ bedömning med elever framför allt i åk 6-9. Många av exemplen kan dock anpassas så att de blir användbara i andra ämnen och för yngre elever.

Bedömning för lärande i NO-klassrummet innebär att:
– vägleda elever i samtal om tankar och idéer i NO.
– genomföra utmanade aktiviteter som uppmuntrar eleverna att prata om och reflektera över sina tankar.
– läraren ökar sin medvetenhet om vilken funktion olika frågor har i klassrummet.
– elevernas delaktighet i klassrumsdiskussioner ökar.
– eleven själv måste vara aktiv i lärandeprocessen.
– läraren gör professionella bedömningar av vad som är nästa steg i lärandet.
– feedback är den aktivitet som stödjer lärande.

Författarna Paul Black och Christine Harrison berättar i korthet om olika strategier som fungerat för NO-lärare på sex högstadieskolor utanför London. De berättar också om hur dessa lärare effektivt använt sig av framåtsyftande återkoppling och andra strategier som påverkar elevers lärande i det dagliga arbetet i klassrummet.

4711469_Black_omslag.indd