Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31
7-9 | Noteknik

7-9

profil tk4Ny fördjupning Verkstad/Teknik på Norrevångskolan

Verkstad/Teknik är en nystartad fördjupning på Norrevångskolan, som blev verklighet höstterminen 2013. På fördjupningen får eleverna arbeta med en mängd olika projekt. Fördjupningen utformas till största delen utefter elevernas egna intressen och idéer. Det kan handla om allt från att plocka isär och sätt ihop datorer, till att meka med medhavda mopeder. Att ta med någon pryl hemifrån för att repareras välkomnas. Rent slöjdarbete eller teknikarbete finns det också möjlighet till att utföra. Syftet med fördjupningen är också

 att utföra ett visst underhållsarbete/reparationsarbete på skolan. T.ex. har skolans cyklar renoverats. Fördjupningen har tillgång till tre lokaler: tekniksal, slöjdsal och en mekaverkstad som är belägen i källaren.

 

Elever som har valt den här fördjupningen har möjlighet att inte bara inhämta information, utan också möjlighet att träna förmågor som kan knytas an till skolans ämnen såsom teknik, fysik, slöjd och svenska.

profil tk

profil tk2

/Andreas och Calle

 

 

Det är något i luften!Så här kan du använda din ballong!

 

Försök med en kyld ballong:

 Försök med väte i en ballong:

http://www.youtube.com/watch?v=nYhWH1HRqo4

 

 

Fatta katatrofen- ett tema från UR

http://www.ur.se/Tema/Fatta-katastrofen

 

Om Fatta katastrofen

Rapporter visar att svenska elevers intresse för NO-ämnena inte är vad de borde. Mycket pekar på att många elever inte förstår vilken nytta de har av kunskaper inom kemi, fysik och biologi, och att de saknar lustfyllda och engagerande ingångar till ämnena.

 

 

 

 

 

Därför påbörjade UR, i tätt samarbete med NO-lärare, arbetet med att hitta en ny metod för att väcka engagemang för NO-ämnena i högstadiet, med fokus på årskurs 8. Vår förstudie visade att många lärare vill förankra sina elevers kunskaper i ett tydligt sammanhang och bädda in det hela i en problembaserad kontext där eleverna får kunskap av bara farten. Resultatet blev Fatta katastrofen.

I centrum för Fatta katastrofen står ett fiktivt webbäventyr. Eleven kastas in i ett drama där de med hjälp av kunskap ska rädda nödställda. Kopplat till varje uppdrag finns också en dokumentärfilm med syftet att förankra kunskaperna och problemen i verkligheten, samt elva faktaprogram á fem minuter, som tar upp kunskaper knutna till problemen. De kan med fördel användas separata som introduktion i undervisningen. Eleverna får möta Sverige främsta experter inom kemi, fysik, biologi och teknik och besöka platser dit de aldrig annars får komma.

De olika delarna bidrar till kunskap och kännedom kring följande frågeställningar och ämnesområden:

Elbrist

 • Elproduktion och elanvändning i samhället
 • Tekniska lösningar för eldistribution
 • Spänningen i elnätet
 • Kärnkraft och dess avfall
 • Vindkraft
 • Energiframställningens miljöpåverkan

Vindars kraft

 • Väderfenomen och dess konsekvenser
 • Ekosystemets delar och sambandet emellan dem
 • Mekanikens gyllene regler
 • Hållfasta och stabila konstruktionsmaterial

Förorenat vatten

 • Vattnet som förutsättning för liv
 • Vattnets olika former – fast, flytande och gas
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen
 • Vattenrening
 • Analysmetoder
 • Vattnets kretslopp

Matbrist

 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan
 • Kroppens energibehov och blodsockerhalter
 • Vad som krävs för att kroppen ska fungera
 • Matens väg i kroppen
 • Vad som händer med kroppen när vi äter socker
UR kemi: Doktor NO
Följ med doktor NO när han tillsammans med forskare i framkant löser svåra uppdrag i naturvetenskapens tjänst. Denna gång ger han sig in i kemins värld. Kemi finns inte bara runt omkring oss, utan även i oss, eftersom våra kroppar är biokemiska fabriker som påverkas av och påverkar vår omgivning. Programledare: Stephan Wilson Yüceyatak.
UR biologi, kemi och fysik: Fatta fakta
Hur fungerar elektricitet, vattenrening och kärnkraft? Faktaintensiva reportage med expertintervjuer. Programmen har som syfte att väcka intresse för olika ämnesområden relevanta för NO-undervisningen i högstadiet. Serien är en del av det större konceptet Fatta som innehåller dokumentärserien Fatta katastrofen och ett övergripande webbspel på UR.se.
UR fysik: Fysikens universum
Vetenskapliga teorier förklaras genom levande experiment, från Newtons lagar,
via atmosfärens tryck, vidare till andra ämnen inom fysik och vetenskap.

Inspirerande litteratur:

Passar bra att läsa ur för sina elever i kemiundervisningen,  som en introduktion och inspiration till ämnet.

Kaotisk kemi

Nick Arnold

Originaltitel: Chemical Chaos
Översättning: Maria Fröberg
Illustrationer: Tony De Saulles
Häftad, 166 sidor
ISBN: 978-91-85071-16-6
Rekommenderad ålder: från 10 år
Utgivningsmånad: okt 2005
Pris: 84 kr

Här får du veta:
• hur du kan göra egna kristaller
• vem som riskerade livet genom att uppfinna den första tändstickan
• om polyhexametylenadipamid är farligt
• hur otäcka syror kan vara.

Läs vidare om experimenten som gick fel, om otroliga upptäckter och om de kemister som stod bakom dem. Upptäck några väldigt underliga forskares hemligheter och prova på kemiska experiment i ditt eget kök. Med faktalistor och frågesporter, lärartest och serieteckningar bubblar Kaotisk kemi över av information.

»Boken Kaotisk kemi får liv och lust att bubbla i provrören … stimulerar ungdomars intresse för kemi, i och utanför skolan. Boken är udda i den vetenskapliga bokhyllan på institutionen och en joker i det pedagogiska arbetet.« BTJ

 

 

Blogga

Låt Pernillas kemiblogg  inspirera dig hur du kan använda dig av bloggar för att stötta eleverna i deras arbete. Tydliga, enkla och intressanta förklaringar som en elev kan lyssna på när och hur ofta han/hon vill.

 

Exkursion till Nytorpet med fokus på ekologi och friluftsliv

Vi brukar åka en heldag på hösten till Nytorpet med våra elever i åk 8.

Dagen delas in i två pass, ett biologi- och ett idrottspass.

Årets fångst i musfällorna

I biologin undersöker vi  insjöns tre biotoper; det fria vattnet, djupbottenzonen och strandzonen, men även några olika skogsbiotoper. I skogen får eleverna en ruta att inventera, där man studera skogens olika skikt och gör en markprofil med hjälp av ett jordborr. Ph och temperatur bestäms också. De får även göra troliga näringskedjor i skogen och i insjön(där de forhoppningsvis fångat några djur vid håvningen)

Vi hyr även båtar för att kunna undersöka sjöns fysikaliska egenskaper såsom pH, syrehalt, siktdjup och planktontillgång.

När vi är i Nytorpet brukar vi passa på att ha några musfällor utsatta. Vi brukar då fånga både skogsmöss och sorkar. Genom att studera deras olika utseende och rörelsemönster får eleverna förståelse för hur dessa djur lever. Vi diskuterar även deras betydelse i ekosystemet och näringskedjorna samt balansen och variationen i ekosystemen.

I idrotten gör vi en stjärnorientering och eleverna får prova på att bada bastu.