Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Boktips | Noteknik

Boktips

Inspirerande litteratur:

BEDÖMNING FÖR LÄRANDE I NO-KLASSRUMMET- SCIENCE INSIDE THE BLACK BOX

Författare: Paul Black och Christine Harrison

Förlag: Liber

ISBN: 978-91-47-11469-6

Den här boken ger stöd för att utveckla lärande och undervisning i de naturvetenskapliga ämnena med hjälp av formativ bedömning eller bedömning för lärande. Boken beskriver hur du som NO-lärare kan arbeta med formativ bedömning med elever framför allt i åk 6-9. Många av exemplen kan dock anpassas så att de blir användbara i andra ämnen och för yngre elever.

Bedömning för lärande i NO-klassrummet innebär att:
– vägleda elever i samtal om tankar och idéer i NO.
– genomföra utmanade aktiviteter som uppmuntrar eleverna att prata om och reflektera över sina tankar.
– läraren ökar sin medvetenhet om vilken funktion olika frågor har i klassrummet.
– elevernas delaktighet i klassrumsdiskussioner ökar.
– eleven själv måste vara aktiv i lärandeprocessen.
– läraren gör professionella bedömningar av vad som är nästa steg i lärandet.
– feedback är den aktivitet som stödjer lärande.

Författarna Paul Black och Christine Harrison berättar i korthet om olika strategier som fungerat för NO-lärare på sex högstadieskolor utanför London. De berättar också om hur dessa lärare effektivt använt sig av framåtsyftande återkoppling och andra strategier som påverkar elevers lärande i det dagliga arbetet i klassrummet.

4711469_Black_omslag.indd

 

Kaotisk kemi

Passar bra att läsa ur för sina elever i kemiundervisningen,  som en introduktion och inspiration till ämnet.

Nick Arnold

Originaltitel: Chemical Chaos
Översättning: Maria Fröberg
Illustrationer: Tony De Saulles
Häftad, 166 sidor
ISBN: 978-91-85071-16-6
Rekommenderad ålder: från 10 år
Utgivningsmånad: okt 2005
Pris: 84 kr

Här får du veta:
• hur du kan göra egna kristaller
• vem som riskerade livet genom att uppfinna den första tändstickan
• om polyhexametylenadipamid är farligt
• hur otäcka syror kan vara.

Läs vidare om experimenten som gick fel, om otroliga upptäckter och om de kemister som stod bakom dem. Upptäck några väldigt underliga forskares hemligheter och prova på kemiska experiment i ditt eget kök. Med faktalistor och frågesporter, lärartest och serieteckningar bubblar Kaotisk kemi över av information.

»Boken Kaotisk kemi får liv och lust att bubbla i provrören … stimulerar ungdomars intresse för kemi, i och utanför skolan. Boken är udda i den vetenskapliga bokhyllan på institutionen och en joker i det pedagogiska arbetet.« BTJ

Naturvetenskap och teknik i förskolan

751424326[1]