NT- gruppen

 

Sedan augusti 2011 finns i Karlshamn en grupp som arbetar mot att utveckla NO och Teknikundervisningen i ett 0 – 19 års perspektiv.

 

NT- grupp