Gruppens medlemmar

Gruppen består av representanter från olika delar av vår verksamhet. Vårt uppdrag är att arbeta i ett perspektiv 0 – 19 år och våra representanter är valda med omsorg för att kunna bidra med erfarenheter från olika verksamheter och med olika perspektiv.

Eva Bång arbetar på Prästslättens förskola på en avdelning med Ur och Skur inriktning.
 IMG_0179 Monica Lindblom arbetar på Korpadalsskolan, främst i årskurserna 1-3.
Christel Svensson är förskolechef och arbetar på Prästslätten ochRegnbågens förskolor.
 Anette Persson  arbetar på Stenbackaskolan med årskurserna7-9.
Louise Rietz arbetar på Vägga gymnasieskola.
 Åsa Wyndham  är rektor för Vägga gymnasieskola.
Ingrid Lindfors är lärare på särskolans högstadium på Stenbacka.
Marie Hemming arbetar som utvecklingssamordnare på utbildningsförvaltningen.
Torsten Berg är verksamhetschef för förskolan.
Martin Åsman är verksamhetschef för grundskolan.
Eva Eriksson arbetar på Möllegårdens skola främst med årskurserna 3-6 samt har ett uppdrag som NO/Tk-utvecklare i kommunen där även uppdraget att vara samordnare för NTA ingår.

Vilket spännande uppdrag vi har!

Du är välkommen att kontakta oss!