Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
Hur vi jobbar | Noteknik

Hur vi jobbar

Gruppen samlas 3-4 gånger per år för att diskutera aktuella frågor som finns på agendan. Flera gånger har vi haft inbjudna personer med speciella kunskaper i det ämne som vi diskuterar.

Gruppen försöker lyssna in signaler från alla olika verksamheter, lyfta dem och sedan diskutera behov, förslag på insatser och stöd,  goda exempel etc.  Gruppen visionerar ofta om ideér för utveckling – både på kort sikt och på lång sikt.

Vi vill vara en katalysator för positiv utveckling och med bloggen här hoppas vi nå ut till alla i våra verksamheter.