Samarbete

 

Visionen är att vår grupp ska ha många samarbetspartners, exempelvis Ire Natur och Kulturskola, Kreativum, NTA, högskola, näringsliv etc.