Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-blog-header.php on line 31

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/ostersjo/bloggar.karlshamn.se/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
biologi | Noteknik

biologi

Fjärilars Liv

Igår hade vi en temautbildning i Fjärilars Liv,

alltid lika spännande med levande undervisningsmaterial.

 

 

 

 

 

 

 

Vi skapade en liten tecknad serie/film i Creaza-verktyget Cartoonist.

 

 

Höstförsöket

Nu är det hög tid att anmäla sig till höstförsöket och delta i riktig forskning med dina elever.

Sista anmälan är 1 september.

 

Höstförsöket 2017

 

 

Biodiversitetsdagen 22 maj

Både EU och FN har beslutat att de ska arbeta för biologisk mångfald och satt upp mål för att minska förlusten av biologisk mångfald. Av den anledningen har FN också valt att instifta International Day for Biodiversity den 22:e maj varje år, en biodiversitets- eller mångfaldsdag. Ett viktigt mål är att göra människor medvetna om värdet av biologisk mångfald, men också om vad vi kan göra för att bevara och hållbart använda mångfalden.

WWF erbjuder ett interaktivt läromedel som hjälper lärare och elever att utforska och upptäcka den biologiska mångfalden i sitt närområde tillsammans, under hela läsåret. Läs mer

 

Ekosystemtjänster

Nu är de i full fart, de hastar från blomma till blomma för att genomföra mirakel. Ja, bina är en stor ekosystemtjänst och en viktig del i ekosystemet. Ut och njut och öppna ögonen för kunskapen som flyger förbi.

Skolmaterial om naturens värden

Tepåseförsöket

Deltog dina elever i tepåseförsöket?

tepåse

Syftet var att undersöka hur jordens nedbrytningsförmåga ser ut runtom i landet och hur den kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Resultaten visar att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat.

Läs mer och ladda ner slutrapporten

Intressant och användbar läsning utlovas!

Vårkollen

Vill du och dina förskolebarn/elever delta i Vårkollen?

slu

Till helgen (inklusive fredag) genomförs Vårkollen.
 Vårkollen pågår i 72 timmar. Resultatet kommer på måndag den 3 maj på Vårkollens hemsida!

Ladda hem Vårkollens folder och gå ut på fredag!

Vårkollen har valt ut sex välkända vårtecken för att många ska kunna delta och få upp ögonen för hela vårens ankomst i hela landet.
  ”Hur långt har våren kommit hos er?”.

tussilagohepatica anemoneprunus salix

Gå ut i naturen och kolla
  • blomningsläget för tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg och hägg och
  • lövsprickningsläget för björk
Sedan skickar ni in era observationer på www.vårkollen.se.

Utmaning för förskolan och skolan

Nationellt resurscentrum för biologi inbjuder till en Utmaning för förskolor och F-6 skolor.

Förmågan att sortera och gruppera står i fokus.

Lov

Läs mer

Natur och miljöpärmen

natur

Kära pedagoger,

Vi vill passa på att påminna om Natur & Miljöbokens årliga klasstävling för årskurs 4-6 som ska skickas till oss senast den 12 februari. I år handlar tävlingsuppgiften om att skapa en affisch som kommunicerar ”5 tips för en bättre värld”. Tipsen ska handla om hur vi bättre kan ta hand om vår natur och miljö. Rita, skriv och använd din fantasi.

GÖR SÅ HÄR: 
Använd papper i A4-format (bidragen scannas, läses av digitalt)
Skriv 5 tips tydligt
Illustrera – använd gärna mycket färg
Uppgiften kan göras enskilt, i grupp eller tillsammans hela klassen
(om klassen har flera individuella bidrag går det bra att skicka samtliga).

1:a pris           10 000 kronor (till en klass)
2:a pris           5 000 kronor (till två klasser)
3:e pris           1 000 kronor (till femton klasser)

Glöm inte att tipsen i affischen ska handla om hur världen kan bli bättre ur ett miljöperspektiv.
Bidragen (märkta med namn, klass, skola och kommun samt lärarens namn, telefonnummer och e-post).

Natur & Miljöboken
Klasstävling ”5 tips för en bättre värld”
112 27 Stockholm

Här kan du läsa mer om tävlingen och skriva ut tävlingsbeskrivningen!

Bli en vattenhjälte och vinn pengar till klasskassan

vatt
För tredje året arrangeras populära Kretsloppstävlingen där eleverna kan vinna pengar till klasskassan och samtidigt lära om vattnets eviga kretslopp. För det kommer inget nytt vatten. Vi dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde och våra barnbarnsbarn kommer att dricka samma vatten som vi dricker idag. Därför är det otroligt viktigt att vi tillsammans tar hand om det.

I Kretsloppstävlingen vävs kunskap samman med kreativitet och möjlighet till egna utforskningar när ni tillsammans undersöker hur kretsloppet ser ut lokalt hos er – från vattentäkt till kranen och tillbaks ut i naturen. Tävla genom att gestalta ert lokala kretslopp på valfritt sätt, använd fantasin och var kreativ. Alla klasser som deltar blir vattenhjältar och får ett diplom. För åk 4-6 och åk 7-9.

Läs mer och delta i Kretsloppstävlingen.

Tävlingen öppnar 1 februari och senast den 14 mars måste tävlingsbidragen vara inskickade.

Prenumerera på BI-lagan

Du vet väl att du kan prenumerera på BI-lagan!?!

svarmare

Bi-lagan ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik och är en tidning med inspiration och information för lärare i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Bi-lagan innehåller huvudsakligen idéer till laborationer och praktiska övningar men även övrig information. Tanken är att innehållet ska passa in i många olika sammanhang i hela skolan.