Näringskedjor

Vad är en näringskedja?

Vi har försökt göra olika exempel på näringskedjor. Vi började med att göra näringskedjor där fjärilen ingår för att förstå vilka som äter varandra i naturen. Ni har tränat på att göra egna exempel på näringskedjor. Ni har använt er av faktaböcker som uppslagsbok där ni läst om olika djurs föda.

Så här kan en näringskedja se ut.

 

 

Fundera över fler exempel!

 

Färgglada larver

Vi har lärt oss att larverna oftast använder sig av kamouflage som skydd.

De vill se ut som värdväxten de lever på……. för att inte riskera att bli uppätna.

Spännande att tänka på var dessa larver lever…

Vackra är de!

Kul med sina rörliga ben är de också.

Vi har pratat om ännu ett tjusigt ord; segment.

Kommer du ihåg vad det betyder?