På Skaparverkstan arbetar vi med olika media såsom fotografering och bildredigering, film- och ljudinspelning, musik och hemsidor.

Vi skriver Tidningen Babbel som kommer ut med fyra nummer per år.